درباره شرکت

شرکت تعاونی مسکن سقف آتیه اسپادانا

 

آدرس شرکت:قم - بلوار 15 خرداد -خیابان محتشم کاشانی- کوچه 5 - روبه روی پست مرکزی مجتمع آیت الله بروجردی

شماره تماس :

33551515-025

شماره حساب شرکت تعاونی سقف آتیه اسپادانا:

بانک مسکن:420000055608

بانک توسعه تعاون:2601/211/1461316/1